Kde nás nájdete


Kontaktujte nás
Kontaktné údaje

EBECO, s. r. o.
Závodná 958
027 43 Nižná

OFFICE
tel: +421 43 532 44 35
mobil:+421 907 803 512

email: office@ebeco.sk
web: www.ebeco.sk

IČO: 36410047
IČ DPH: SK2020132499

Bankový účet EUR: 2922706105/1100
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a. s., Námestovo, Slovensko
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2270 6105
SWIFT – BIC: TATRSKBX

Spoločnosť EBECO, s. r. o.
je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 14050/L